about_Join

Rövid leírás

Azt ismerteti, hogy az illesztés operátora (-join) hogyan egyesít több sztringet egyetlen sztringben.

Hosszú leírás

Az illesztés operátora sztringeket fűz össze egyetlen sztringgé. A sztringeket a rendszer a parancsban megjelenő sorrendben fűzi hozzá az eredményül kapott sztringhez.

Syntax

Az alábbi ábrán az illesztés operátorának szintaxisa látható.

-Join <String[]>
<String[]> -Join <Delimiter>

Paraméterek

Karakterlánc[] – Egy vagy több összekapcsolandó sztringet határoz meg.

Elválasztó – Egy vagy több karaktert határoz meg az összefűzött sztringek között. Az alapértelmezett érték nem elválasztó ("").

Megjegyzések

A unáris illesztési operátor (-join <string[]>) nagyobb elsőbbséggel rendelkezik, mint egy vessző. Ennek eredményeképpen, ha a sztringek vesszővel tagolt listáját küldi el az unáris illesztési operátornak, akkor csak az első sztring (az első vessző előtt) lesz elküldve az illesztési operátornak.

Az illesztés nélküli operátor használatához csatolja a sztringeket zárójelek közé, vagy tárolja a sztringeket egy változóban, majd küldje el a változót az illesztéshez.

Például:

-join "a", "b", "c"
a
b
c

-join ("a", "b", "c")
abc

$z = "a", "b", "c"
-join $z
abc

Példák

A következő utasítás három sztringet illeszt be:

-join ("Windows", "PowerShell", "2.0")
WindowsPowerShell2.0

A következő utasítás három szóközzel tagolt sztringet illeszt be:

"Windows", "PowerShell", "2.0" -join " "
Windows PowerShell 2.0

Az alábbi utasítások több karakterből álló elválasztójelet használnak három sztring összekapcsolásához:

$a = "WIND", "S P", "ERSHELL"
$a -join "OW"
WINDOWS POWERSHELL

Az alábbi utasítás egyetlen sztringbe illeszti az itt szereplő sztring sorait. Mivel az here-string egy sztring, az itt sztringben lévő sorokat fel kell osztani ahhoz, hogy össze lehessen őket illeszteni. Ezzel a módszerrel újracsatlakozhat az itt található sztringbe mentett XML-fájl sztringjeihez:

$a = @'
a
b
c
'@

(-split $a) -join " "
a b c

Lásd még