Push-Location

Hozzáadja az aktuális helyet egy helyverem tetejére.

Syntax

Push-Location
  [[-Path] <String>]
  [-PassThru]
  [-StackName <String>]
  [<CommonParameters>]
Push-Location
  [-LiteralPath <String>]
  [-PassThru]
  [-StackName <String>]
  [<CommonParameters>]

Description

A Push-Location parancsmag hozzáadja ("leküldés") az aktuális helyet egy helyveremhez. Ha megad egy elérési utat, leküldi az aktuális helyet egy helyvermbe, Push-Location majd az aktuális helyet az elérési út által megadott helyre módosítja. A parancsmaggal Pop-Location lekérheti a helyeket a helyveremből.

Alapértelmezés szerint a Push-Location parancsmag leküldi az aktuális helyet az aktuális hely verembe, de a StackName paraméter használatával megadhat egy másik helyvermet. Ha a verem nem létezik, Push-Location hozza létre.

A helyvermekről további információt a Megjegyzések című témakörben talál.

Példák

1\. példa

Ez a példa leküldi az aktuális helyet az alapértelmezett helyvermbe, majd a helyet értékre C:\Windowsmódosítja.

PS C:\> Push-Location C:\Windows

2\. példa

Ez a példa leküldi az aktuális helyet a RegFunction verembe, és az aktuális helyet a HKLM:\Software\Policies helyre módosítja.

PS C:\> Push-Location HKLM:\Software\Policies -StackName RegFunction

A Location parancsmagokat bármely PowerShell-meghajtón (PSDrive) használhatja.

3\. példa

Ez a parancs leküldi az aktuális helyet az alapértelmezett verembe. Ez nem változtatja meg a helyet.

PS C:\> Push-Location

4. példa – Névvel ellátott verem létrehozása és használata

Ezek a parancsok bemutatják, hogyan hozhat létre és használhat elnevezett helyvermet.

PS C:\> Push-Location ~ -StackName Stack2
PS C:\Users\User01> Pop-Location -StackName Stack2
PS C:\>

Az első parancs leküldi az aktuális helyet egy Stack2 nevű új verembe, majd az aktuális helyet a kezdőkönyvtárra módosítja, amelyet a parancsban a tilde szimbólum (~) jelöl, amely a Fájlrendszer-szolgáltató meghajtókon való használatakor egyenértékű a következővel $HOME: .

Ha a Stack2 még nem létezik a munkamenetben, Push-Location hozza létre. A második parancs a Pop-Location parancsmaggal irányítja elő az eredeti helyet (C:\) a Stack2 veremből. A StackName paraméter Pop-Location nélkül a hely a névtelen alapértelmezett veremből ugrana ki.

A helyvermekről további információt a Megjegyzések című témakörben talál.

Paraméterek

-LiteralPath

Megadja az új hely elérési útját. Az Elérési út paramétertől eltérően a LiterálPath paraméter értéke pontosan a beírt módon lesz felhasználva. A rendszer egyetlen karaktert sem értelmez helyettesítő karakterként. Ha az elérési út tartalmaz feloldókaraktereket, tegye idézőjelek közé. Az egyszeres idézőjelek azt jelzik, hogy a PowerShell nem értelmez feloldósorozatként egyetlen karaktert sem.

Type:String
Aliases:PSPath, LP
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-PassThru

Átad egy objektumot, amely a helyet jelöli a folyamatnak. Alapértelmezés szerint ez a parancsmag nem ad kimenetet.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Path

Az elérési út által megadott helyre módosítja a helyet, miután hozzáadja (leküldi) az aktuális helyet a verem tetejére. Adjon meg egy elérési utat bármely olyan helyhez, ahol a szolgáltató támogatja ezt a parancsmagot. Helyettesítő karakterek használata engedélyezett. A paraméter neve nem kötelező.

Type:String
Position:1
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:True

-StackName

Azt a helyvermet adja meg, amelyhez az aktuális hely hozzá van adva. Adja meg a hely veremnevét. Ha a verem nem létezik, Push-Location hozza létre.

E paraméter Push-Location nélkül adja hozzá a helyet az aktuális helyveremhez. Alapértelmezés szerint az aktuális helyverem a PowerShell által létrehozott névtelen alapértelmezett helyverem. A helyverem aktuális helyvermének létrehozásához használja a parancsmag StackName paraméterét Set-Location . A helyvermekről további információt a Megjegyzések című témakörben talál.

Megjegyzés

Push-Location Nem adhat hozzá helyet a névtelen alapértelmezett veremhez, kivéve, ha az aktuális helyverem.

Type:String
Position:Named
Default value:Default stack
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

String

A parancsmaghoz egy elérési utat (de nem literális elérési utat) tartalmazó sztringet is átirányíthat.

Kimenetek

None

Alapértelmezés szerint ez a parancsmag nem ad vissza kimenetet.

PathInfo

A PassThru paraméter használatakor ez a parancsmag egy PathInfo objektumot ad vissza, amely a parancsmag művelete után az aktuális elérési utat jelöli.

Jegyzetek

A PowerShell a következő aliasokat tartalmazza:Push-Location

 • Minden platform:
  • pushd

A PowerShell folyamatonként több runspace-t támogat. Minden runspace saját aktuális könyvtárral rendelkezik. Ez nem ugyanaz, mint a [System.Environment]::CurrentDirectory. Ez a viselkedés akkor lehet probléma, ha .NET API-kat hív meg vagy natív alkalmazásokat futtat explicit címtárelérési utak megadása nélkül.

Még ha a helyparancsmagok is beállították a folyamatszintű aktuális könyvtárat, nem függhet attól, mert egy másik runspace bármikor megváltoztathatja. A helyparancsmagokkal elérésiút-alapú műveleteket kell végrehajtania az aktuális runspace-hez tartozó aktuális munkakönyvtár használatával.

A verem egy utolsó előtti lista, amelyben csak a legutóbb hozzáadott elem érhető el. Elemeket ad hozzá egy veremhez a használt sorrendben, majd visszakeresi őket fordított sorrendben való használatra. A PowerShell lehetővé teszi, hogy a szolgáltatói helyeket helyvermekben tárolja.

A PowerShell létrehoz egy névtelen alapértelmezett helyvermet, és több elnevezett helyvermet is létrehozhat. Ha nem ad meg veremnevet, a PowerShell az aktuális helyvermet használja. Alapértelmezés szerint a névtelen alapértelmezett hely az aktuális helyverem, de a Set-Location parancsmaggal módosíthatja az aktuális helyvermet.

A helyvermek kezeléséhez használja a PowerShell Location parancsmagokat az alábbiak szerint.

 • Ha helyet szeretne hozzáadni egy helyveremhez, használja a Push-Location parancsmagot.

 • Ha helyet szeretne lekérni egy helyveremből, használja a Pop-Location parancsmagot.

 • Az aktuális helyverem helyeinek megjelenítéséhez használja a parancsmag Stack paraméterét Get-Location .

 • A helyek nevesített helyvermben való megjelenítéséhez használja a parancsmag StackName paraméterét Get-Location .

 • Új helyverem létrehozásához használja a parancsmag StackName paraméterét Push-Location . Ha olyan vermet ad meg, amely nem létezik, Push-Location létrehozza a vermet.

 • A helyverem aktuális helyvermének létrehozásához használja a parancsmag StackName paraméterét Set-Location .

A névtelen alapértelmezett helyverem csak akkor érhető el teljes mértékben, ha az aktuális helyverem. Ha egy elnevezett helyvermet hoz létre az aktuális helyveremként, a vagy Pop-Location parancsmagokkal már Push-Location nem adhat hozzá vagy kérhet le elemeket az alapértelmezett veremből, illetve a Get-Location parancsmaggal nem jelenítheti meg a helyeket a névtelen veremben. A névtelen verem aktuális veremként való beállításához használja a parancsmag StackName paraméterét Set-Location$null egy vagy egy üres sztringgel ("").

Hivatkozhat a Push-Location beépített aliasára is, amely a következő: pushd. További információ: about_Aliases.

A Push-Location parancsmag úgy lett kialakítva, hogy bármely szolgáltató által közzétett adatokkal működjön. A munkamenetben elérhető szolgáltatók listázásához írja be a következőt Get-PSProvider: . További információ: about_Providers.