Get-WSManCredSSP

Lekéri az ügyfél hitelesítőadat-biztonsági támogatási szolgáltatóval kapcsolatos konfigurációját.

Syntax

Get-WSManCredSSP []

Description

Ez a parancsmag csak a Windows platformon érhető el.

A Get-WSManCredSSP parancsmag lekéri az ügyfél és a kiszolgáló hitelesítőadat-biztonsági támogatási szolgáltatóval kapcsolatos konfigurációját. A kimenet azt jelzi, hogy a credential security support provider (CredSSP) hitelesítés engedélyezve van-e vagy le van-e tiltva. Ez a parancsmag a CredSSP AllowFreshCredentials szabályzatának konfigurációs adatait is megjeleníti.

CredSSP-hitelesítés használatakor a rendszer átadja a felhasználói hitelesítő adatokat egy távoli számítógépnek a hitelesítéshez. Ez a hitelesítési típus olyan parancsokhoz készült, amelyek távoli munkamenetet hoznak létre egy másik távoli munkamenetből. Ha például háttérfeladatot szeretne futtatni egy távoli számítógépen, használjon ilyen típusú hitelesítést.

A parancsmag a következő műveleteket hajtja végre:

  • Lekéri a WS-Management CredSSP-beállítást az ügyfélen (<localhost|computername>\Client\Auth\CredSSP).
  • Lekéri az AllowFreshCredentials Windows CredSSP házirend-beállítást.
  • Lekéri a WS-Management CredSSP-beállítást a kiszolgálón (<localhost|computername>\Service\Auth\CredSSP).

Figyelemfelhívás

A CredSSP-hitelesítés delegálja a felhasználói hitelesítő adatokat a helyi számítógépről egy távoli számítógépre. Ez a gyakorlat növeli a távoli művelet biztonsági kockázatát. Ha a távoli számítógép biztonsága sérül, a hitelesítő adatok átadásakor a hitelesítő adatokkal szabályozható a hálózati munkamenet.

Példák

1. példa: CredSSP-konfiguráció megjelenítése

Get-WSManCredSSP

Ez a parancs az ügyfél és a kiszolgáló CredSSP konfigurációs adatait jeleníti meg.

A kimenet azonosítja, hogy ez a számítógép a CredSSP-hez van vagy nincs konfigurálva.

Ha a számítógép credSSP-hez van konfigurálva, a következő kimenet jelenik meg:

The machine is configured to allow delegating fresh credentials to the following target(s): wsman/server02.accounting.fabrikam.com

Ha a számítógép nincs konfigurálva a CredSSP-hez, a következő kimenet jelenik meg:

The machine is not configured to allow delegating fresh credentials.

Bevitelek

None

Ez a parancsmag nem fogad bemenetet.

Kimenetek

None

Ez a parancsmag nem hoz létre kimenetet.

Jegyzetek

A CredSSP-hitelesítés letiltásához használja a Disable-WSManCredSSP parancsmagot. A CredSSP-hitelesítés engedélyezéséhez használja a Enable-WSManCredSSP parancsmagot.