Megosztás a következőn keresztül:


Get-PowerBIAccessToken

Lekéri az aktuális Power BI-beli hitelesített munkamenet hozzáférési jogkivonatát.

Syntax

Get-PowerBIAccessToken
   [-AsString]
   [<CommonParameters>]

Description

A naplózott Power BI-profilból gyűjtött Power BI hozzáférési jogkivonatot adja vissza. A parancs futtatása előtt győződjön meg arról, hogy a Connect-PowerBIServiceAccount használatával jelentkezik be.

Példák

1\. példa

PS C:\> $headers = Get-PowerBIAccessToken
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers $headers -Uri 'https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups'

Kivonatolóként lekéri a Power BI hozzáférési jogkivonatot, és átadja az Invoke-RestMethodnak a fejléc részeként a hitelesítéshez.

Paraméterek

-AsString

Azt jelzi, hogy a hozzáférési jogkivonatot sztringként adja vissza kivonattábla helyett. A sztring tartalmazza a hitelesítési típust, például "Tulajdonos".

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

None

Kimenetek

System.Object