Get-PowerBIWorkspaceMigrationStatus

Lekéri a Power BI-munkaterület migrálási állapotát.

Syntax

Get-PowerBIWorkspaceMigrationStatus
   -Workspace <Workspace>
   [<CommonParameters>]
Get-PowerBIWorkspaceMigrationStatus
   -Id <Guid>
   [<CommonParameters>]

Description

Lekéri a Power BI-munkaterület migrálási állapotát.

Példák

1\. példa

PS C:\> Get-PowerBIWorkspaceMigrationStatus -Id "3244f1c1-01cf-457f-9383-6035e4950fdc"

Paraméterek

-Id

A munkaterület azonosítója.

Type:Guid
Aliases:GroupId, WorkspaceId
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Workspace

A munkaterületi entitás.

Type:Workspace
Aliases:Group
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

None

Kimenetek

Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models.WorkspaceLastMigrationStatus