Aliasok attribútumdeklarációja

Az Alias attribútum lehetővé teszi, hogy a felhasználó különböző neveket adjon meg egy parancsmaghoz vagy egy parancsmag-paraméterhez. Az aliasok használhatók a paraméternevek parancsikonjainak nevére, vagy különböző forgatókönyvekhez megfelelő neveket is használhatnak.

Szintaxis

[Alias(aliasNames)]

Paraméterek

aliasNames (Sztring[]) Szükséges. A parancsmag paraméterhez vesszővel elválasztott aliasneveket ad meg.

Megjegyzések

Az Alias attribútumot a System.Management.Automation.Aliasattribute osztály határozza meg.

Parancsmag-aliasok

  • Az Alias attribútum a parancsmagdeklarációval együtt használatos. További információ az attribútumok deklarálhatóról: Parancsmag-aliasok.
  • Minden paraméter aliasnevének egyedinek kell lennie. Windows PowerShell nem keres ismétlődő aliasneveket.

Paraméter aliasok

  • Az Alias attribútum a Paraméter attribútummal együtt használatos egy parancsmag-paraméter megadásakor. Az attribútumok deklarál használatával kapcsolatos további információkért lásd: Parancsmagparaméterek deklarálása.
  • Minden paraméter aliasnevének egyedinek kell lennie egy parancsmagon belül. Windows PowerShell nem keres ismétlődő aliasneveket.
  • Az Alias attribútumot a parancsmag minden paramétere egyszer használja.

Lásd még:

Parancsmagaliasok

Paraméteraliasok

Windows PowerShell-parancsmag írása