A Nézet CustomControl elemének CustomEntries eleme

Az egyéni vezérlő nézet definícióit biztosítja. Az egyéni vezérlő nézetnek egy vagy több definíciót kell megadnia.

Séma

  • Konfigurációs elem
  • ViewDefinitions elem
  • Elem megtekintése
  • CustomControl elem
  • CustomEntries elem

Syntax

<CustomEntries>
  <CustomEntry>...</CustomEntry>
</CustomEntries>

Attribútumok és elemek

A következő szakaszok az attribútumokat, a gyermekelemeket és az elem szülőelemét CustomControlEntries ismertetik. Meg kell adnia egy vagy több gyermekelemet.

Attribútumok

Nincsenek.

Gyermekelemek

Elem Leírás
A Nézet CustomEntries elemének CustomEntry eleme Kötelező elem.

Az egyéni vezérlő nézet definícióját biztosítja.

Szülőelemek

Elem Leírás
A Nézet CustomControl eleme Kötelező elem.

Egyéni vezérlőformátumot határoz meg a nézethez.

Megjegyzések

A legtöbb esetben a vezérlő csak egy definícióval rendelkezik, amely egyetlen elemben van CustomEntry definiálva. Azonban több definíciót is használhat, ha ugyanazt a vezérlőt szeretné használni a különböző .NET-objektumok megjelenítéséhez. Ilyen esetekben minden egyes objektumhoz vagy objektumkészlethez definiálhat egy CustomEntry elemet.

Lásd még:

A Nézet CustomControl eleme

A Nézet CustomEntries elemének CustomEntry eleme

PowerShelles formázási fájl írása