Megjelenített adatok formázása

Megadhatja, hogyan jelennek meg az egyes adatpontok a Lista, Tábla vagy Széles nézetben. Az elemet használhatja a nézet elemeinek definiálása során, vagy az elemmel hívhatja meg a FormatString ScriptBlock FormatString metódust az adatokon.

A FormatString elem használata

Az alábbi példában a TotalProcessorTime System.Diagnostics.Process objektum tulajdonságának értéke a FormatString elemmel van formázva. a TotalProcessorTime tulajdonság

<TableColumnItem>
  <PropertyName>TotalProcessorTime</PropertyName>
  <FormatString>{0:MMM}{0:dd}{0:HH}:{0:mm}</FormatString>
</TableColumnItem>