Az EnumerableExpansion EntrySelectedBy elemének TypeName eleme

A definíció által kibontott .NET-típust ad meg. Ez az elem az alapértelmezett beállítások definiálása során használatos.

Séma

  • Konfigurációs elem
  • DefaultSettings elem
  • EnumerableExpansions elem
  • EnumerableExpansion elem
  • EntrySelectedBy elem
  • TypeName elem

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Attribútumok és elemek

A következő szakaszok az attribútumokat, a gyermekelemeket és az elem szülőelemét TypeName ismertetik.

Attribútumok

Nincsenek.

Gyermekelemek

Nincsenek.

Szülőelemek

Elem Leírás
Az EnumerableExpansion EntrySelectedBy eleme Meghatározza az ezt a definíciót használni képes .NET-típusokat, vagy azt a feltételt, amely a definíció használatának feltétele.

Szöveges érték

Adja meg a .NET-típus teljes nevét, System.IO.DirectoryInfo például: .

Megjegyzések

Lásd még:

Az EnumerableExpansion EntrySelectedBy eleme

PowerShelles formázási fájl írása