HelpInfo XML-fájl elnevezése

Ez a témakör a frissíthető súgóinformációs fájlok (más néven HelpInfo XML-fájlok) kötelező névformátumát ismerteti.

HelpInfo XML-fájl elnevezése

A HelpInfo XML-fájl nevének az alábbi formátumban kell lennie.

<ModuleName>_<ModuleGUID>_HelpInfo.xml

A név elemei a következők.

  • <ModuleName>– A Get-Module parancsmag által visszaadott ModuleInfo objektum Name tulajdonságának értéke.

  • <ModuleGUID> – A GUID-kulcs értéke a moduljegyzékben.

Ha például a modul neve "TestModule", és a modul GUID-ja 9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9, a modul HelpInfo XML-fájlja a következő lesz:

TestModule_9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9_HelpInfo.xml