Korlátozott futási tér létrehozása

Teljesítménybeli vagy biztonsági okokból érdemes lehet korlátozni a Windows PowerShell számára elérhető parancsokat. Ehhez hozzon létre egy üres System.Management.Automation.Runspaces.Initialsessionstate metódust a System.Management.Automation.Runspaces.Initialsessionstate.Create* metódus hívásával, majd adja hozzá csak az elérhetővé tenni kívánt parancsokat.

Ha olyan runspace-t használ, amely csak a megadott parancsokat betölti, jelentősen jobb teljesítményt nyújt.

A System.Management.Automation.Runspaces.Sessionstatecmdletentry osztály metódusai segítségével definiálhat parancsmagokat a kezdeti munkamenet-állapothoz.

A parancsokat privátként is használhatja. A privát parancsokat a gazdaalkalmazás használhatja, de az alkalmazás felhasználói nem.

Parancsok hozzáadása üres runspace-hez

Az alábbi példa bemutatja, hogyan hozhat létre üres InitialSessionState értékeket, és hogyan adhat hozzá parancsokat.

namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Runspaces
{
 using System;
 using System.Collections.ObjectModel;
 using System.Management.Automation;
 using System.Management.Automation.Runspaces;
 using Microsoft.PowerShell.Commands;
 using PowerShell = System.Management.Automation.PowerShell;

 /// <summary>
 /// This class contains the Main entry point for the application.
 /// </summary>
 internal class Runspace10b
 {
  /// <summary>
  /// This sample shows how to create an empty initial session state,
  /// how to add commands to the session state, and then how to create a
  /// runspace that has only those two commands. A PowerShell object
  /// is used to run the Get-Command cmdlet to show that only two commands
  /// are available.
  /// </summary>
  /// <param name="args">Parameter not used.</param>
  private static void Main(string[] args)
  {
   // Create an empty InitialSessionState and then add two commands.
   InitialSessionState iss = InitialSessionState.Create();

   // Add the Get-Process and Get-Command cmdlets to the session state.
   SessionStateCmdletEntry ssce1 = new SessionStateCmdletEntry(
                              "get-process",
                              typeof(GetProcessCommand),
                              null);
   iss.Commands.Add(ssce1);

   SessionStateCmdletEntry ssce2 = new SessionStateCmdletEntry(
                              "get-command",
                              typeof(GetCommandCommand),
                              null);
   iss.Commands.Add(ssce2);

   // Create a runspace.
   using (Runspace myRunSpace = RunspaceFactory.CreateRunspace(iss))
   {
    myRunSpace.Open();
    using (PowerShell powershell = PowerShell.Create())
    {
     powershell.Runspace = myRunSpace;

     // Create a pipeline with the Get-Command command.
     powershell.AddCommand("get-command");

     Collection<PSObject> results = powershell.Invoke();

     Console.WriteLine("Verb         Noun");
     Console.WriteLine("----------------------------");

     // Display each result object.
     foreach (PSObject result in results)
     {
      Console.WriteLine(
               "{0,-20} {1}",
               result.Members["verb"].Value,
               result.Members["Noun"].Value);
     }
    }

    // Close the runspace and release any resources.
    myRunSpace.Close();
   }

   System.Console.WriteLine("Hit any key to exit...");
   System.Console.ReadKey();
  }
 }
}

Parancsok privátként való használata

A parancsokat privátként is meg lehet tenni, ha a System.Management.Automation.Commandinfo.Visibility tulajdonságot System.Management.Automation.SessionStateEntryVisibility Private beállításra használhatja. A gazdaalkalmazás és más parancsok is hívhatja ezt a parancsot, de az alkalmazás felhasználója nem. A következő példában a Get-ChildItem parancs privát.

defaultSessionState = InitialSessionState.CreateDefault();
commandIndex = GetIndexOfEntry(defaultSessionState.Commands, "get-childitem");
defaultSessionState.Commands[commandIndex].Visibility = SessionStateEntryVisibility.Private;

this.runspace = RunspaceFactory.CreateRunspace(defaultSessionState);
this.runspace.Open();

Lásd még:

InitialSessionState létrehozása