GetProc04 (VB.NET) Sample Code – mintakód

Az alábbi kód egy olyan parancsmag megvalósítását mutatja be, amely Get-Process nemterminált hibákat tartalmaz. Ez a megvalósítás a System.Management.Automation.Cmdlet.WriteError metódust hívja meg a nemterminált hibák jelentéséhez.

Megjegyzés

A C#-forrásfájlt (getprov04.cs) ehhez a Get-Proc-parancsmaghoz a Microsoft Windows Szoftverfejlesztői készlettel töltheti le a Windows Vista és a .NET-keretrendszer 3.0 Runtime Components alkalmazáshoz. A letöltési utasításokért lásd: How to Install Windows PowerShell and Download the Windows PowerShell SDK..

A letöltött forrásfájlok a könyvtárban <PowerShell Samples> érhetők el.

Kódminta

Lásd még:

Windows PowerShell – programozói útmutató

Windows PowerShell SDK