Web Apps - Create Or Update Host Name Binding

Leírás: Állomásnév-kötés létrehozása egy alkalmazáshoz.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/sites/{name}/hostNameBindings/{hostName}?api-version=2022-03-01

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
hostName
path True
 • string

Állomásnév a gazdagépnév-kötésben.

name
path True
 • string

Az alkalmazás neve.

resourceGroupName
path True
 • string

Annak az erőforráscsoportnak a neve, amelyhez az erőforrás tartozik.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

subscriptionId
path True
 • string

Az Azure-előfizetés azonosítója. Ez egy GUID formátumú karakterlánc (például 000000000-0000-0000-0000-00000000000).

api-version
query True
 • string

API-verzió

Kérelem törzse

Name Type Description
kind
 • string

Erőforrás típusa.

properties.azureResourceName
 • string

Azure-erőforrás neve.

properties.azureResourceType

Azure-erőforrástípus.

properties.customHostNameDnsRecordType

Egyéni DNS-rekordtípus.

properties.domainId
 • string

Az ARM-tartomány teljes erőforrás-URI-ja.

properties.hostNameType

Állomásnév típusa.

properties.siteName
 • string

App Service alkalmazás nevét.

properties.sslState

SSL-típus

properties.thumbprint
 • string

SSL-tanúsítvány ujjlenyomata

Válaszok

Name Type Description
200 OK

OK

Other Status Codes

App Service hibaválasz.

Biztonság

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation felhasználói fiók megszemélyesítése

Definíciók

AzureResourceType

Azure-erőforrástípus.

CustomHostNameDnsRecordType

Egyéni DNS-rekordtípus.

DefaultErrorResponse

App Service hibaválasz.

Details
Error

Hibamodell.

HostNameBinding

Egy állomásnév-kötési objektum.

HostNameType

Állomásnév típusa.

SslState

SSL-típus

AzureResourceType

Azure-erőforrástípus.

Name Type Description
TrafficManager
 • string
Website
 • string

CustomHostNameDnsRecordType

Egyéni DNS-rekordtípus.

Name Type Description
A
 • string
CName
 • string

DefaultErrorResponse

App Service hibaválasz.

Name Type Description
error

Hibamodell.

Details

Name Type Description
code
 • string

Szabványosított sztring a hiba programozott azonosításához.

message
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

target
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

Error

Hibamodell.

Name Type Description
code
 • string

Szabványosított sztring a hiba programozott azonosításához.

details

Részletes hibák.

innererror
 • string

További információ a hibakeresésről.

message
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

target
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

HostNameBinding

Egy állomásnév-kötési objektum.

Name Type Description
id
 • string

Erőforrás-azonosító.

kind
 • string

Erőforrás típusa.

name
 • string

Erőforrás neve.

properties.azureResourceName
 • string

Azure-erőforrás neve.

properties.azureResourceType

Azure-erőforrástípus.

properties.customHostNameDnsRecordType

Egyéni DNS-rekordtípus.

properties.domainId
 • string

Az ARM-tartomány teljes erőforrás-URI-ja.

properties.hostNameType

Állomásnév típusa.

properties.siteName
 • string

App Service alkalmazás nevét.

properties.sslState

SSL-típus

properties.thumbprint
 • string

SSL-tanúsítvány ujjlenyomata

properties.virtualIP
 • string

Az állomásnévhez rendelt virtuális IP-cím, ha az IP-alapú SSL engedélyezve van.

type
 • string

Erőforrástípus.

HostNameType

Állomásnév típusa.

Name Type Description
Managed
 • string
Verified
 • string

SslState

SSL-típus

Name Type Description
Disabled
 • string
IpBasedEnabled
 • string
SniEnabled
 • string