Web Apps - Create Or Update Source Control Slot

Az alkalmazás verziókövetési konfigurációjának Frissítések leírása.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/sites/{name}/slots/{slot}/sourcecontrols/web?api-version=2022-03-01

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
name
path True
 • string

Az alkalmazás neve.

resourceGroupName
path True
 • string

Annak az erőforráscsoportnak a neve, amelyhez az erőforrás tartozik.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

slot
path True
 • string

Az üzembehelyezési pont neve. Ha nincs megadva pont, az API frissíti az éles pont verziókövetési konfigurációját.

subscriptionId
path True
 • string

Az Azure-előfizetés azonosítója. Ez egy GUID formátumú karakterlánc (például 000000000-0000-0000-0000-00000000000).

api-version
query True
 • string

API-verzió

Kérelem törzse

Name Type Description
kind
 • string

Erőforrás típusa.

properties.branch
 • string

Az üzembe helyezéshez használandó ág neve.

properties.deploymentRollbackEnabled
 • boolean

true az üzembe helyezés visszaállításának engedélyezése; falseegyéb esetben.

properties.gitHubActionConfiguration

Ha a GitHub Action van kiválasztva, mint a társított konfiguráció.

properties.isGitHubAction
 • boolean

true ha ez a GitHub-műveleten keresztül van üzembe helyezve.

properties.isManualIntegration
 • boolean

true a manuális integráció korlátozása; false a folyamatos integráció engedélyezéséhez (amely webhookokat konfigurál online adattárakba, például a GitHubba).

properties.isMercurial
 • boolean

true Egy Mercurial-adattár esetében; false Git-adattárhoz.

properties.repoUrl
 • string

Adattár vagy verziókövetési URL-cím.

Válaszok

Name Type Description
200 OK

A webalkalmazáshoz sikeresen létrehozta vagy frissítette a verziókövetést.

201 Created

A folyamatban lévő webalkalmazás verziókövetésének létrehozása vagy frissítése.

202 Accepted

A folyamatban lévő webalkalmazás verziókövetésének létrehozása vagy frissítése.

Other Status Codes

App Service hibaválasz.

Biztonság

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation felhasználói fiók megszemélyesítése

Definíciók

DefaultErrorResponse

App Service hibaválasz.

Details
Error

Hibamodell.

GitHubActionCodeConfiguration

A GitHub műveleti kódjának konfigurációja.

GitHubActionConfiguration

A GitHub-művelet konfigurációja.

GitHubActionContainerConfiguration

A GitHub-művelettároló konfigurációja.

SiteSourceControl

Alkalmazás verziókövetési konfigurációja.

DefaultErrorResponse

App Service hibaválasz.

Name Type Description
error

Hibamodell.

Details

Name Type Description
code
 • string

Szabványosított sztring a hiba programozott azonosításához.

message
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

target
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

Error

Hibamodell.

Name Type Description
code
 • string

Szabványosított sztring a hiba programozott azonosításához.

details

Részletes hibák.

innererror
 • string

További információ a hibakeresésről.

message
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

target
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

GitHubActionCodeConfiguration

A GitHub műveleti kódjának konfigurációja.

Name Type Description
runtimeStack
 • string

A futtatókörnyezeti verem a kódbázis-alkalmazások munkafolyamat-fájljának tartalmának meghatározására szolgál.

runtimeVersion
 • string

A futtatókörnyezet verziója határozza meg a munkafolyamat-fájlban beállítandó buildverziót.

GitHubActionConfiguration

A GitHub-művelet konfigurációja.

Name Type Description
codeConfiguration

A GitHub Action kódkonfigurációja.

containerConfiguration

A GitHub Action tárolókonfigurációja.

generateWorkflowFile
 • boolean

Munkafolyamat-beállítás annak meghatározásához, hogy a munkafolyamat-fájlt létre kell-e hozni és az adattárba kell-e írni.

isLinux
 • boolean

Ez segít meghatározni a kiválasztandó munkafolyamat-konfigurációt.

GitHubActionContainerConfiguration

A GitHub-művelettároló konfigurációja.

Name Type Description
imageName
 • string

A build rendszerképének neve.

password
 • string

A rendszerkép tárolóregisztrációs adatbázisba való feltöltéséhez használt jelszó.

serverUrl
 • string

A tárolóregisztrációs adatbázis kiszolgálói URL-címe, ahol a buildet üzemeltetni fogja.

username
 • string

A rendszerkép tárolóregisztrációs adatbázisba való feltöltéséhez használt felhasználónév.

SiteSourceControl

Alkalmazás verziókövetési konfigurációja.

Name Type Description
id
 • string

Erőforrás-azonosító.

kind
 • string

Erőforrás típusa.

name
 • string

Erőforrás neve.

properties.branch
 • string

Az üzembe helyezéshez használandó ág neve.

properties.deploymentRollbackEnabled
 • boolean

true az üzembe helyezés visszaállításának engedélyezése; falseegyéb esetben.

properties.gitHubActionConfiguration

Ha a GitHub Action van kiválasztva, mint a társított konfiguráció.

properties.isGitHubAction
 • boolean

true ha ez a GitHub-műveleten keresztül van üzembe helyezve.

properties.isManualIntegration
 • boolean

true a manuális integráció korlátozása; false a folyamatos integráció engedélyezéséhez (amely webhookokat konfigurál online adattárakba, például a GitHubba).

properties.isMercurial
 • boolean

true Egy Mercurial-adattár esetében; false Git-adattárhoz.

properties.repoUrl
 • string

Adattár vagy verziókövetési URL-cím.

type
 • string

Erőforrástípus.