Web Apps - Run Triggered Web Job

Egy alkalmazás vagy üzembehelyezési pont aktivált webes feladatának futtatása.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/sites/{name}/triggeredwebjobs/{webJobName}/run?api-version=2022-03-01

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
name
path True
 • string

Webhely neve.

resourceGroupName
path True
 • string

Annak az erőforráscsoportnak a neve, amelyhez az erőforrás tartozik.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

subscriptionId
path True
 • string

Az Azure-előfizetés azonosítója. Ez egy GUID formátumú karakterlánc (például 000000000-0000-0000-0000-00000000000).

webJobName
path True
 • string

A webes feladat neve.

api-version
query True
 • string

API-verzió

Válaszok

Name Type Description
200 OK

Aktivált webes feladat futtatása.

404 Not Found

Az aktivált webes feladat nem létezik.

Other Status Codes

App Service hibaválasz.

Biztonság

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation felhasználói fiók megszemélyesítése

Definíciók

DefaultErrorResponse

App Service hibaválasz.

Details
Error

Hibamodell.

DefaultErrorResponse

App Service hibaválasz.

Name Type Description
error

Hibamodell.

Details

Name Type Description
code
 • string

Szabványosított sztring a hiba programozott azonosításához.

message
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

target
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

Error

Hibamodell.

Name Type Description
code
 • string

Szabványosított sztring a hiba programozott azonosításához.

details

Részletes hibák.

innererror
 • string

További információ a hibakeresésről.

message
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.

target
 • string

Részletes hibaleírás és hibakeresési információk.