Megosztás a következőn keresztül:


Jobs - DeleteJobs GetById

Lekéri a törlési feladatot. Állapotkódok:

  • 200 OK
  • 404 Nem található
    • DeleteJobNotFound – A törlési feladat nem található.
GET https://digitaltwins-hostname/jobs/deletions/{id}?api-version=2023-10-31

URI-paraméterek

Name In Kötelező Típus Description
id
path True

string

A törlési feladat azonosítója. Az azonosító egyedi a szolgáltatáson belül, és megkülönbözteti a kis- és nagybetűk megkülönböztetése.

api-version
query True

string

A kért API-verzió.

Kérelem fejléce

Name Kötelező Típus Description
traceparent

string

Azonosítja a kérést egy elosztott nyomkövetési rendszerben.

tracestate

string

Szállítóspecifikus nyomkövetési azonosítási információkat nyújt, és a nyomkövetési adatok kísérője.

Válaszok

Name Típus Description
200 OK

DeleteJob

Siker

Other Status Codes

ErrorResponse

Alapértelmezett válasz.

Headers

x-ms-error-code: string

Biztonság

oauth2

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?resource=0b07f429-9f4b-4714-9392-cc5e8e80c8b0

Példák

Get an import job by id

Sample Request

GET https://digitaltwins-hostname/jobs/deletions/deletejob1?api-version=2023-10-31

Sample Response

{
  "id": "deletejob1",
  "createdDateTime": "2022-01-01T00:00:00.0000000+00:00",
  "finishedDateTime": "2022-01-01T00:01:00.0000000+00:00",
  "purgeDateTime": "2022-01-31T00:01:00.0000000+00:00",
  "status": "succeeded"
}

Definíciók

Name Description
delete-job-status

A feladat állapota.

DeleteJob

Egy feladat, amely a végrehajtandó műveletekre, az eredményekre és a végrehajtási metaadatokra mutató hivatkozást tartalmaz.

Error

Hibadefiníció.

ErrorResponse

Hibaválasz.

InnerError

Pontosabb hibaleírás, mint amit a hiba tartalmazott.

delete-job-status

A feladat állapota.

Name Típus Description
failed

string

notstarted

string

running

string

succeeded

string

DeleteJob

Egy feladat, amely a végrehajtandó műveletekre, az eredményekre és a végrehajtási metaadatokra mutató hivatkozást tartalmaz.

Name Típus Description
createdDateTime

string

A feladat kezdési időpontja. Az időbélyeg RFC3339 formátumban van: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ.

error

Error

Az importálási feladat végrehajtása során előforduló hiba(ok) részletei.

finishedDateTime

string

A feladat befejezési időpontja. Az időbélyeg RFC3339 formátumban van: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ.

id

string

A törlési feladat azonosítója.

purgeDateTime

string

Az időpont, amikor a szolgáltatás törli a feladatot a rendszerből. Az időbélyeg RFC3339 formátumban van: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ.

status

delete-job-status

A feladat állapota.

Error

Hibadefiníció.

Name Típus Description
code

string

Szolgáltatásspecifikus hibakód, amely a HTTP-hibakód alállapotaként szolgál.

details

Error[]

Belső hiba részletei.

innererror

InnerError

Egy objektum, amely az aktuális objektumnál pontosabb információkat tartalmaz a hibáról.

message

string

A hiba emberi olvasásra alkalmas ábrázolása.

ErrorResponse

Hibaválasz.

Name Típus Description
error

Error

A hiba részletei.

InnerError

Pontosabb hibaleírás, mint amit a hiba tartalmazott.

Name Típus Description
code

string

Pontosabb hibakód, mint amit a hiba tartalmazott.

innererror

InnerError

Egy objektum, amely az aktuális objektumnál pontosabb információkat tartalmaz a hibáról.