Megosztás a következőn keresztül:


Models - DigitalTwinModels Delete

Modell törlése. A modellek csak akkor törölhetők, ha más modellek nem hivatkoznak rá. Állapotkódok:

 • 204 Nincs tartalom
 • 400 Hibás kérelem
  • InvalidArgument – A modell azonosítója érvénytelen.
  • MissingArgument – A modellazonosító nem lett megadva.
 • 404 Nem található
  • ModelNotFound – A modell nem található.
 • 409 Ütközés
  • ModelReferencesNotDeleted – A modell nem törölt modellekre vonatkozik.
DELETE https://digitaltwins-hostname/models/{id}?api-version=2023-10-31

URI-paraméterek

Name In Kötelező Típus Description
id
path True

string

A modell azonosítója. Az azonosító globálisan egyedi és a kis- és nagybetűk megkülönböztetése.

api-version
query True

string

A kért API-verzió.

Kérelem fejléce

Name Kötelező Típus Description
traceparent

string

Azonosítja a kérést egy elosztott nyomkövetési rendszerben.

tracestate

string

Szállítóspecifikus nyomkövetési azonosítási információkat nyújt, és a nyomkövetési adatok kísérője.

Válaszok

Name Típus Description
204 No Content

Siker

Other Status Codes

ErrorResponse

Alapértelmezett válasz.

Headers

x-ms-error-code: string

Biztonság

oauth2

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?resource=0b07f429-9f4b-4714-9392-cc5e8e80c8b0

Példák

Delete a model

Sample Request

DELETE https://digitaltwins-hostname/models/dtmi:com:example:Sample;1?api-version=2023-10-31

Sample Response

Definíciók

Name Description
Error

Hibadefiníció.

ErrorResponse

Hibaválasz.

InnerError

Pontosabb hibaleírás, mint amit a hiba tartalmazott.

Error

Hibadefiníció.

Name Típus Description
code

string

Szolgáltatásspecifikus hibakód, amely a HTTP-hibakód alállapotaként szolgál.

details

Error[]

Belső hiba részletei.

innererror

InnerError

Egy objektum, amely az aktuális objektumnál pontosabb információkat tartalmaz a hibáról.

message

string

A hiba emberi olvasásra alkalmas ábrázolása.

ErrorResponse

Hibaválasz.

Name Típus Description
error

Error

A hiba részletei.

InnerError

Pontosabb hibaleírás, mint amit a hiba tartalmazott.

Name Típus Description
code

string

Pontosabb hibakód, mint amit a hiba tartalmazott.

innererror

InnerError

Egy objektum, amely az aktuális objektumnál pontosabb információkat tartalmaz a hibáról.