Megosztás a következőn keresztül:


Twins - DigitalTwins SendTelemetry

Telemetriát küld egy digitális ikerpéldány nevében. Állapotkódok:

  • 204 Nincs tartalom
  • 400 Hibás kérelem
    • InvalidArgument – A digitális ikerpéldány azonosítója vagy üzenetazonosítója érvénytelen.
    • ValidationFailed – A telemetriai tartalom érvénytelen.
  • 404 Nem található
    • DigitalTwinNotFound – A digitális ikerpéldány nem található.
POST https://digitaltwins-hostname/digitaltwins/{id}/telemetry?api-version=2023-10-31

URI-paraméterek

Name In Kötelező Típus Description
id
path True

string

A digitális ikerpéldány azonosítója. Az azonosító egyedi a szolgáltatáson belül, és megkülönbözteti a kis- és nagybetűk megkülönböztetése.

api-version
query True

string

A kért API-verzió.

Kérelem fejléce

Name Kötelező Típus Description
Message-Id True

string

Egyedi üzenetazonosító (a digitális ikerpéldány-azonosító hatókörében), amelyet gyakran használnak az üzenetek duplikálásához.

Telemetry-Source-Time

string

Egy RFC 3339-alapú időbélyeg, amely azonosítja a telemetria mérésének idejét.

traceparent

string

Azonosítja a kérést egy elosztott nyomkövetési rendszerben.

tracestate

string

Szállítóspecifikus nyomkövetési azonosítási információkat nyújt, és a nyomkövetési adatok kísérője.

Kérelem törzse

Name Típus Description
telemetry

object

A digitális ikerpéldányról küldendő telemetriai mérések.

Válaszok

Name Típus Description
204 No Content

Siker

Other Status Codes

ErrorResponse

Alapértelmezett válasz.

Headers

x-ms-error-code: string

Biztonság

oauth2

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?resource=0b07f429-9f4b-4714-9392-cc5e8e80c8b0

Példák

Send telemetry

Sample Request

POST https://digitaltwins-hostname/digitaltwins/myTwinId/telemetry?api-version=2023-10-31{
  "temperature": 1
}

Sample Response

Definíciók

Name Description
Error

Hibadefiníció.

ErrorResponse

Hibaválasz.

InnerError

Pontosabb hibaleírás, mint amit a hiba tartalmazott.

Error

Hibadefiníció.

Name Típus Description
code

string

Szolgáltatásspecifikus hibakód, amely a HTTP-hibakód alállapotaként szolgál.

details

Error[]

Belső hiba részletei.

innererror

InnerError

Egy objektum, amely az aktuális objektumnál pontosabb információkat tartalmaz a hibáról.

message

string

A hiba emberi olvasásra alkalmas ábrázolása.

ErrorResponse

Hibaválasz.

Name Típus Description
error

Error

A hiba részletei.

InnerError

Pontosabb hibaleírás, mint amit a hiba tartalmazott.

Name Típus Description
code

string

Pontosabb hibakód, mint amit a hiba tartalmazott.

innererror

InnerError

Egy objektum, amely az aktuális objektumnál pontosabb információkat tartalmaz a hibáról.