Megosztás a következőn keresztül:


Secrets

Operations

Create

Létrehoz egy új titkos kulcsot a megadott profilon belül.

Delete

Töröl egy meglévő titkos kódot a profilon belül.

Get

Lekér egy meglévő titkos kulcsot egy profilon belül.

List By Profile

A meglévő AzureFrontDoor-titkos kulcsok listája.