File Uploads - Update

A fájlfeltöltési tárfiók konfigurációjának frissítése

PATCH https://{subdomain}.{baseDomain}/api/fileUploads?api-version=2022-06-30-preview

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
baseDomain
path True
 • string

Az összes Azure IoT Central-szolgáltatáskérés alaptartománya.

subdomain
path True
 • string

Az alkalmazás altartománya.

api-version
query True
 • string

A meghívandó API verziója.

Kérelem törzse

Media Types: "application/json", "application/merge-patch+json"

Name Type Description
body
 • object

Fájlfeltöltés tárfiók konfigurációs törzse.

Válaszok

Name Type Description
200 OK

Siker

Other Status Codes

Az IoT Central szolgáltatástól kapott hibaválasz.

Headers

 • x-ms-error-code: string

Biztonság

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation felhasználói fiók megszemélyesítése

Példák

Update file upload storage account configuration

Sample Request

PATCH https://appsubdomain.azureiotcentral.com/api/fileUploads?api-version=2022-06-30-preview

{
 "account": "contoso-account",
 "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=MyAccountName;AccountKey=*****;EndpointSuffix=core.windows.net",
 "container": "container",
 "sasTtl": "PT1H"
}

Sample Response

{
 "account": "contoso-account",
 "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=MyAccountName;AccountKey=*****;EndpointSuffix=core.windows.net",
 "container": "container",
 "sasTtl": "PT1H",
 "state": "pending"
}

Definíciók

Error

A válaszhiba definíciója.

ErrorDetails

A hiba részletes információi.

FileUpload

A fájlfeltöltés konfigurációs definíciója.

FileUploadState

A fájlfeltöltés konfigurációjának állapota

Error

A válaszhiba definíciója.

Name Type Description
error

Az aktuális kérelem hibaadatai.

ErrorDetails

A hiba részletes információi.

Name Type Description
code
 • string

Hibakód.

message
 • string

A hibaüzenet részletei.

requestId
 • string

Az aktuális kérés korrelációs azonosítója.

time
 • string

A hibakérés sikertelen volt.

FileUpload

A fájlfeltöltés konfigurációs definíciója.

Name Type Description
account
 • string

A tárfiók neve, ahová a fájlt fel szeretné tölteni

connectionString
 • string

A tárfiók konfigurálásához használt kapcsolati sztring

container
 • string

A tároló neve a tárfiókban

etag
 • string

Több feltöltéssel való ütközés megakadályozására szolgáló ETag

sasTtl
 • string

ISO 8601 duration standard, Az az időtartam, amely alatt az eszköz fájlfeltöltési kérése érvényes, mielőtt lejár.

state

A fájlfeltöltés konfigurációjának állapota

FileUploadState

A fájlfeltöltés konfigurációjának állapota

Name Type Description
deleting
 • string
failed
 • string
pending
 • string
succeeded
 • string
updating
 • string