Text Analysis Authoring - Get Import Status

Lekéri az importálás állapotát.

GET {Endpoint}/language/authoring/analyze-text/projects/{projectName}/import/jobs/{jobId}?api-version=2022-05-01

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
 • string

Támogatott Cognitive Services-végpont (pl. https://.api.cognitiveservices.azure.com).

jobId
path True
 • string

A feladat azonosítója.

projectName
path True
 • string

A használni kívánt projekt neve.

api-version
query True
 • string

Ügyfél API-verziója.

Kérelem fejléce

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
 • string

Egy language service-erőforrás előfizetési kulcsa.

Válaszok

Name Type Description
200 OK

A hosszú ideig futó művelet részletei.

Other Status Codes

Hibaválasz.

Biztonság

Ocp-Apim-Subscription-Key

Egy language service-erőforrás előfizetési kulcsa.

Type: apiKey
In: header

Példák

Successful Get Import Status

Sample Request

GET {Endpoint}/language/authoring/analyze-text/projects/LoanAgreements/import/jobs/c95efa2a-44e8-461e-8aa5-04b4677bfa84_637858368000000000?api-version=2022-05-01

Sample Response

{
 "jobId": "c95efa2a-44e8-461e-8aa5-04b4677bfa84_637858368000000000",
 "createdDateTime": "2022-04-18T15:17:20Z",
 "lastUpdatedDateTime": "2022-04-18T15:17:22Z",
 "expirationDateTime": "2022-04-25T15:17:20Z",
 "status": "succeeded"
}

Definíciók

Error

A hibaobjektum.

ErrorCode

Emberi olvasásra alkalmas hibakód.

ErrorResponse

Hibaválasz.

InnerErrorCode

Emberi olvasásra alkalmas hibakód.

InnerErrorModel

Egy objektum, amely részletesebb információkat tartalmaz a hibáról. A Microsoft One API irányelveinek megfelelően – https://github.com/Microsoft/api-guidelines/blob/vNext/Guidelines.md#7102-error-condition-responses.

JobStatus

A feladat állapota.

TextAnalysisAuthoringImportProjectJobState

Egy importálási feladat állapotát jelöli.

TextAnalysisAuthoringWarning

A kérés végrehajtása során észlelt figyelmeztetést jelöli.

Error

A hibaobjektum.

Name Type Description
code

A kiszolgáló által definiált hibakódok egyike.

details

A jelentett hibához vezető konkrét hibák részleteinek tömbje.

innererror

Olyan objektum, amely az aktuális objektumnál pontosabb információt tartalmaz a hibáról.

message
 • string

A hiba emberi olvasásra alkalmas ábrázolása.

target
 • string

A hiba célja.

ErrorCode

Emberi olvasásra alkalmas hibakód.

Name Type Description
AzureCognitiveSearchIndexLimitReached
 • string
AzureCognitiveSearchIndexNotFound
 • string
AzureCognitiveSearchNotFound
 • string
AzureCognitiveSearchThrottling
 • string
Conflict
 • string
Forbidden
 • string
InternalServerError
 • string
InvalidArgument
 • string
InvalidRequest
 • string
NotFound
 • string
OperationNotFound
 • string
ProjectNotFound
 • string
QuotaExceeded
 • string
ServiceUnavailable
 • string
Timeout
 • string
TooManyRequests
 • string
Unauthorized
 • string
Warning
 • string

ErrorResponse

Hibaválasz.

Name Type Description
error

A hibaobjektum.

InnerErrorCode

Emberi olvasásra alkalmas hibakód.

Name Type Description
AzureCognitiveSearchNotFound
 • string
AzureCognitiveSearchThrottling
 • string
EmptyRequest
 • string
ExtractionFailure
 • string
InvalidCountryHint
 • string
InvalidDocument
 • string
InvalidDocumentBatch
 • string
InvalidParameterValue
 • string
InvalidRequest
 • string
InvalidRequestBodyFormat
 • string
KnowledgeBaseNotFound
 • string
MissingInputDocuments
 • string
ModelVersionIncorrect
 • string
UnsupportedLanguageCode
 • string

InnerErrorModel

Egy objektum, amely részletesebb információkat tartalmaz a hibáról. A Microsoft One API irányelveinek megfelelően – https://github.com/Microsoft/api-guidelines/blob/vNext/Guidelines.md#7102-error-condition-responses.

Name Type Description
code

A kiszolgáló által definiált hibakódok egyike.

details
 • object

Hiba részletei.

innererror

Olyan objektum, amely az aktuális objektumnál pontosabb információt tartalmaz a hibáról.

message
 • string

Hibaüzenet.

target
 • string

Hibacél.

JobStatus

A feladat állapota.

Name Type Description
cancelled
 • string
cancelling
 • string
failed
 • string
notStarted
 • string
partiallyCompleted
 • string
running
 • string
succeeded
 • string

TextAnalysisAuthoringImportProjectJobState

Egy importálási feladat állapotát jelöli.

Name Type Description
createdDateTime
 • string

A feladat létrehozási dátuma.

errors

A feladat végrehajtása során észlelt hibák.

expirationDateTime
 • string

A feladat lejárati dátuma.

jobId
 • string

A feladat azonosítója.

lastUpdatedDateTime
 • string

A feladat utolsó frissítésének dátuma.

status

A feladat állapota.

warnings

A feladat végrehajtása során észlelt figyelmeztetések.

TextAnalysisAuthoringWarning

A kérés végrehajtása során észlelt figyelmeztetést jelöli.

Name Type Description
code
 • string

A figyelmeztető kód.

message
 • string

A figyelmeztető üzenet.