Megosztás a következőn keresztül:


Workflow Triggers - Get Schema Json

Kérje le az eseményindító sémáját JSON-ként.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Logic/workflows/{workflowName}/triggers/{triggerName}/schemas/json?api-version=2016-06-01

URI-paraméterek

Name In Kötelező Típus Description
resourceGroupName
path True

string

Az erőforráscsoport neve.

subscriptionId
path True

string

Az előfizetés azonosítója.

triggerName
path True

string

A munkafolyamat-eseményindító neve.

workflowName
path True

string

A munkafolyamat neve.

api-version
query True

string

Az API-verzió.

Válaszok

Name Típus Description
200 OK

JsonSchema

OK

Biztonság

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Típus: oauth2
Folyamat: implicit
Engedélyezési URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Hatókörök

Name Description
user_impersonation felhasználói fiók megszemélyesítése

Példák

Get trigger schema

Mintakérelem

GET https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/test-resource-group/providers/Microsoft.Logic/workflows/test-workflow/triggers/manual/schemas/json?api-version=2016-06-01

Mintaválasz

{
  "title": "testworkflow",
  "content": "{}"
}

Definíciók

JsonSchema

A JSON-séma.

Name Típus Description
content

string

A JSON-tartalom.

title

string

A JSON-cím.