Megosztás a következőn keresztül:


Snapshot Policies - Delete

Pillanatkép-szabályzat törlése

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/{accountName}/snapshotPolicies/{snapshotPolicyName}?api-version=2023-11-01

URI-paraméterek

Name In Kötelező Típus Description
accountName
path True

string

A NetApp-fiók neve

Reguláris kifejezési minta: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]{0,127}$

resourceGroupName
path True

string

Az erőforráscsoport neve. A név megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

snapshotPolicyName
path True

string

A pillanatkép-szabályzat neve

subscriptionId
path True

string

uuid

A cél-előfizetés azonosítója. Az értéknek UUID azonosítónak kell lennie.

api-version
query True

string

A művelethez használandó API-verzió.

Válaszok

Name Típus Description
200 OK

OK

202 Accepted

Elfogadva – Létrehozás vagy frissítési kérelem elfogadva; a művelet aszinkron módon fejeződik be

204 No Content

NoContent – Az erőforrás nem létezik.

Other Status Codes

ErrorResponse

Hibaválasz, amely leírja, hogy a művelet miért hiúsult meg.

Biztonság

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Típus: oauth2
Folyamat: implicit
Engedélyezési URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Hatókörök

Name Description
user_impersonation felhasználói fiók megszemélyesítése

Példák

SnapshotPolicies_Delete

Mintakérelem

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/resourceGroups/resourceGroup/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/accountName/snapshotPolicies/snapshotPolicyName?api-version=2023-11-01

Mintaválasz

Location: https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/providers/Microsoft.NetApp/locations/eastus/operationResults/616ee961-4042-4935-b4a0-ed6f4dae0172?api-version=2023-11-01&operationResultResponseType=Location

Definíciók

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Az erőforrás-kezelési hiba további információi.

ErrorDetail

A hiba részletei.

ErrorResponse

Hibaválasz

ErrorAdditionalInfo

Az erőforrás-kezelési hiba további információi.

Name Típus Description
info

object

A további információk.

type

string

A további adattípus.

ErrorDetail

A hiba részletei.

Name Típus Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

A hiba további információi.

code

string

A hibakód.

details

ErrorDetail[]

A hiba részletei.

message

string

A hibaüzenet.

target

string

A hiba célja.

ErrorResponse

Hibaválasz

Name Típus Description
error

ErrorDetail

A hibaobjektum.