Megosztás a következőn keresztül:


Resource

Operations

Retrieve Alert Priority

Lekéri a riasztás widget-prioritását.

Retrieve Alert Resolution States

Lekéri a riasztásfeloldási állapotokat.

Retrieve AlertSeverity

Lekéri a riasztási widget súlyosságát.

Retrieve Alert Widget columns

Lekéri a riasztási widget oszlopait.