Namespaces

Operations

Check Name Availability

Ellenőrizze a megadott névtérnév rendelkezésre állását.

Create Or Update

Azure Relay-névtér létrehozása.

Create Or Update Authorization Rule

Létrehoz vagy frissít egy engedélyezési szabályt egy névtérhez.

Delete

Töröl egy meglévő névteret. Ez a művelet a névtérben lévő összes társított erőforrást is eltávolítja.

Delete Authorization Rule

Töröl egy névtér-engedélyezési szabályt.

Get

A megadott névtér leírását adja vissza.

Get Authorization Rule

Névtér engedélyezési szabálya név alapján.

List

Felsorolja az előfizetésben elérhető összes névteret a resourceGroupstól függetlenül.

List Authorization Rules

Névtér engedélyezési szabályai.

List By Resource Group

Felsorolja a ResourceGroupban elérhető összes névteret.

List Keys

A névtér elsődleges és másodlagos kapcsolati sztringjei.

Regenerate Keys

Az elsődleges vagy másodlagos kapcsolati sztringek újragenerálása a névtérbe.

Update

Létrehoz vagy frissít egy névteret. A létrehozás után a névtér erőforrásjegyzéke nem módosítható. Ez a művelet idempotens.