Megosztás a következőn keresztül:


ClusterUpgradeDomainCompletedEvent

Fürtfrissítési tartomány befejeződött esemény.

Tulajdonságok

Név Típus Kötelező
EventInstanceId sztring (uuid) Yes
Category sztring No
TimeStamp sztring (dátum-idő) Yes
HasCorrelatedEvents boolean No
TargetClusterVersion sztring Igen
UpgradeState sztring Igen
UpgradeDomains sztring Igen
UpgradeDomainElapsedTimeInMs szám (dupla) Yes

EventInstanceId

Típus: sztring (uuid)
Kötelező: Igen

A FabricEvent-példány azonosítója.


Category

Típus: sztring
Kötelező: Nem

Az esemény kategóriája.


TimeStamp

Típus: sztring (dátum-idő)
Kötelező: Igen

Az esemény naplózásának időpontja.


HasCorrelatedEvents

Típus: logikai
Kötelező: Nem

Azt mutatja, hogy vannak meglévő kapcsolódó események.


TargetClusterVersion

Típus: sztring
Kötelező: Igen

Célfürt verziója.


UpgradeState

Típus: sztring
Kötelező: Igen

A frissítés állapota.


UpgradeDomains

Típus: sztring
Kötelező: Igen

Tartományok frissítése.


UpgradeDomainElapsedTimeInMs

Típus: szám (dupla)
Kötelező: Igen

A tartományfrissítés időtartama milli másodpercben.