Node v82 újraindítása

Újraindít egy Service Fabric fürtcsomópontot.

Újraindít egy már elindított Service Fabric fürtcsomópontot.

Kérés

Metódus Kérés URI-ja
POST /Nodes/{nodeName}/$/Restart?api-version=6.0&timeout={timeout}

Paraméterek

Név Típus Kötelező Hely
nodeName sztring Yes Elérési út
api-version sztring Igen Lekérdezés
timeout egész szám (int64) No Lekérdezés
RestartNodeDescription ANodeDescription újraindítása Yes Törzs

nodeName

Típus: sztring
Kötelező: Igen

A csomópont neve.


api-version

Típus: sztring
Kötelező: Igen
Alapértelmezett: 6.0

Az API verziója. Ez a paraméter kötelező, értéke pedig "6.0".

Service Fabric REST API-verzió azon a futtatókörnyezeti verzión alapul, amelyben az API-t bevezették vagy módosították. Service Fabric futtatókörnyezet az API több verzióját is támogatja. Ez az API legújabb támogatott verziója. Ha alacsonyabb API-verziót ad át, a visszaadott válasz eltérhet az ebben a specifikációban dokumentálttól.

Emellett a futtatókörnyezet elfogad minden olyan verziót, amely magasabb, mint a legújabb támogatott verzió a futtatókörnyezet aktuális verziójáig. Tehát ha a legújabb API-verzió 6.0, de ha a futtatókörnyezet 6.1, az ügyfelek írásának megkönnyítése érdekében a futtatókörnyezet elfogadja az API 6.1-es verzióját. Az API viselkedése azonban a dokumentált 6.0-s verziónak megfelelően fog változni.


timeout

Típus: egész szám (int64)
Kötelező: Nem
Alapértelmezett: 60
InclusiveMaximum: 4294967295
InclusiveMinimum: 1

A kiszolgáló időtúllépése a művelet végrehajtásához másodpercekben. Ez az időtúllépés azt az időtartamot adja meg, amelyet az ügyfél hajlandó megvárni a kért művelet befejezéséig. A paraméter alapértelmezett értéke 60 másodperc.


RestartNodeDescription

Típus: RestartNodeDescription
Kötelező: Igen

Az újraindítandó csomópont példánya, valamint egy jelző, amely jelzi, hogy a hálófolyamatot ki kell venni.

Válaszok

HTTP-állapotkód Description Válaszséma
200 (OK) Egy sikeres művelet 200 állapotkódot ad vissza. A sikeres művelet azt jelenti, hogy a csomópont megkapta az újraindítási parancsot, és folyamatban van az újraindítás. A GetNode művelet meghívásával ellenőrizze a csomópont állapotát.
Minden más állapotkód A részletes hibaválasz.
FabricError