PagedPropertyInfoList v82

A megadott név alatt Service Fabric tulajdonságok lapozott listája. A lista akkor lapozott, ha az összes eredmény nem fér el egyetlen üzenetben. A következő eredményhalmaz úgy szerezhető be, hogy ugyanazt a lekérdezést hajtja végre a listában megadott folytatási jogkivonattal.

Tulajdonságok

Név Típus Kötelező
ContinuationToken sztring No
IsConsistent boolean No
Properties a PropertyInfo tömbje No

ContinuationToken

Típus: sztring
Kötelező: Nem

A folytatási jogkivonat paramétere a következő eredmények lekérésére szolgál. A folytatási jogkivonat akkor szerepel az API válaszában, ha a rendszer eredményei nem férnek el egyetlen válaszban. Amikor ezt az értéket átadja a következő API-hívásnak, az API a következő eredményhalmazt adja vissza. Ha nincsenek további eredmények, akkor a folytatási jogkivonat nem szerepel a válaszban.


IsConsistent

Típus: logikai
Kötelező: Nem

Azt jelzi, hogy a megadott név alatt lévő bármely tulajdonság módosult-e az enumerálás során. Ha módosítás történt, ez a tulajdonság értéke hamis.


Properties

Típus: a PropertyInfo tömbje
Kötelező: Nem

Tulajdonságinformációk listája.