Clusters - List Streaming Jobs

Az adott fürt összes streamelési feladatát felsorolja.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.StreamAnalytics/clusters/{clusterName}/listStreamingJobs?api-version=2020-03-01-preview

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
clusterName
path True
 • string

A fürt neve.

resourceGroupName
path True
 • string

Az erőforráscsoport neve. A név megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+$

subscriptionId
path True
 • string

A cél-előfizetés azonosítója.

api-version
query True
 • string

A művelethez használandó API-verzió.

Válaszok

Name Type Description
200 OK

A streamelési feladatok sikeresen fel van sorolva a megadott fürtben.

Other Status Codes

HIba.

Biztonság

azure_auth

OAuth2 Flow Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation felhasználói fiók megszemélyesítése

Példák

List all streaming jobs in cluster

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/sjrg/providers/Microsoft.StreamAnalytics/clusters/testcluster/listStreamingJobs?api-version=2020-03-01-preview

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/sjrg/providers/microsoft.streamAnalytics/streamingjobs/AFilterSample",
   "streamingUnits": 6,
   "jobState": "Running"
  },
  {
   "id": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/sjrg/providers/microsoft.streamAnalytics/streamingjobs/AnotherFilterSample",
   "streamingUnits": 1,
   "jobState": "Stopped"
  }
 ],
 "nextLink": null
}

Definíciók

ClusterJob

Egy streamelési feladat.

ClusterJobListResult

A streamelési feladatok listája. Listaművelettel tölti fel.

Error

Gyakori hibareprezentáció.

JobState

A streamelési feladat aktuális végrehajtási állapota.

ClusterJob

Egy streamelési feladat.

Name Type Description
id
 • string

A streamelési feladat erőforrás-azonosítója.

jobState

A streamelési feladat aktuális végrehajtási állapota.

streamingUnits
 • integer

A streamelési feladat által használt streamelési egységek száma.

ClusterJobListResult

A streamelési feladatok listája. Listaművelettel tölti fel.

Name Type Description
nextLink
 • string

A streamelési feladatok következő készletének beolvasására vonatkozó URL-cím.

value

A streamelési feladatok listája.

Error

Gyakori hibareprezentáció.

Name Type Description
error

Hibadefiníció tulajdonságai.

JobState

A streamelési feladat aktuális végrehajtási állapota.

Name Type Description
Created
 • string

A feladat jelenleg Létrehozás állapotban van.

Degraded
 • string

A feladat jelenleg csökkentett teljesítményű állapotban van.

Deleting
 • string

A feladat jelenleg törlési állapotban van.

Failed
 • string

A feladat jelenleg Sikertelen állapotban van.

Restarting
 • string

A feladat jelenleg Újraindítás állapotban van.

Running
 • string

A feladat jelenleg Futó állapotban van.

Scaling
 • string

A feladat jelenleg skálázási állapotban van.

Starting
 • string

A feladat jelenleg Indítás állapotban van.

Stopped
 • string

A feladat jelenleg Leállítva állapotban van.

Stopping
 • string

A feladat jelenleg Leállítás állapotban van.