Megosztás a következőn keresztül:


Link Connection - List Link Tables

Hivatkozáskapcsolat hivatkozástábláinak listázása

GET {endpoint}/linkconnections/{linkConnectionName}/linktables?api-version=2023-04-18-preview

URI-paraméterek

Name In Kötelező Típus Description
endpoint
path True

string

url

A munkaterület fejlesztési végpontja, például https://myworkspace.dev.azuresynapse.net: .

linkConnectionName
path True

string

A kapcsolat kapcsolatának neve

api-version
query True

string

A Synapse-ügyfél API-verziója.

Válaszok

Name Típus Description
200 OK

LinkTableListResponse

OK

Other Status Codes

CloudError

Hibaválasz érkezett a Azure Synapse szolgáltatástól.

Példák

LinkConnection_ListLinkTables

Mintakérelem

GET testWs.dev.azuresynapse.net/linkconnections/testLinkConnection/linktables?api-version=2023-04-18-preview

Mintaválasz

{
 "value": [
  {
   "id": "7bbb9091983b48f59808cb322a30e1e1",
   "name": "testLinkConnection",
   "source": {
    "tableName": "exampleSourceTable",
    "schemaName": "exampleSourceSchema"
   },
   "target": {
    "tableName": "exampleTargetTable",
    "schemaName": "exampleTargetSchema",
    "distributionOptions": {
     "type": "Round_RoBin"
    },
    "structureOptions": {
     "type": "Clustered_ColumnStore"
    }
   }
  }
 ]
}

Definíciók

Name Description
CloudError

A Azure Synapse hibaválasz struktúráját meghatározó objektum.

LinkTableListResponse
LinkTableRequestSource
LinkTableRequestTarget
LinkTableRequestTargetDistributionOptions
LinkTableRequestTargetStructureOptions
LinkTableResource

CloudError

A Azure Synapse hibaválasz struktúráját meghatározó objektum.

Name Típus Description
error.code

string

Hibakód.

error.details

CloudError[]

Tömb további hibaadatokkal.

error.message

string

Hibaüzenet.

error.target

string

Tulajdonságnév/elérési út a hibával társított kérelemben.

LinkTableListResponse

Name Típus Description
value

LinkTableResource[]

Hivatkozástábla értékének listázása

LinkTableRequestSource

Name Típus Description
schemaName

string

Forrástábla sémaneve

tableName

string

Forrástábla táblaneve

LinkTableRequestTarget

Name Típus Description
distributionOptions

LinkTableRequestTargetDistributionOptions

A hivatkozástábla-kérelem céltáblázat-terjesztési beállításai

schemaName

string

Céltábla sémaneve

structureOptions

LinkTableRequestTargetStructureOptions

A hivatkozástábla-kérelem céltáblázat-struktúrájának beállításai

tableName

string

Céltáblatábla neve

LinkTableRequestTargetDistributionOptions

Name Típus Description
distributionColumn

string

Céltábla terjesztési oszlopa

type

string

Céltábla terjesztési típusa

LinkTableRequestTargetStructureOptions

Name Típus Description
type

string

Céltáblaszerkezet típusa

LinkTableResource

Name Típus Description
id

string

Hivatkozástábla azonosítója

name

string

Hivatkozástábla neve

source

LinkTableRequestSource

Forrástábla tulajdonságai hivatkozástábla-kérelemhez

target

LinkTableRequestTarget

A hivatkozástábla-kérelem céltábla-tulajdonságai