Az Azure Policy konfigurálása

Haladó
Administrator
Azure

Megtudhatja, hogyan konfigurálhatja az Azure Policyt a megfelelőségi követelmények megvalósításához.

Megjegyzés:

Ez a tartalom részben a mi segítségével jött létre. A szerző szükség szerint áttekintette és felülvizsgálta a tartalmat. További információ.

Tanulási célkitűzések

Ebben a modulban megtanulhatja, hogyan:

  • Felügyeleti csoportokat hozhat létre a szabályzatok és a költségkeretek megcélzásához.
  • Az Azure Policy megvalósítása szabályzat- és kezdeményezésdefiníciókkal.
  • Az Azure-szabályzatok hatóköre és a megfelelőség meghatározása.

Előfeltételek

None