A Log Analytics-munkaterület létrehozása és konfigurálása

Haladó
Administrator
Azure Log Analytics
Azure Monitor

Megtudhatja, hogyan hozhat létre és konfigurálhat Log Analytics-munkaterületet, és hogyan konfigurálhat adatmegőrzési és állapotriasztásokat a munkaterülethez.

Tanulási célkitűzések

  • Log Analytics-munkaterület létrehozása
  • Log Analytics-munkaterülethez való hozzáférés konfigurálása
  • Adatmegőrzés konfigurálása Log Analytics-munkaterülethez
  • Állapotriasztások konfigurálása Log Analytics-munkaterülethez