Azure Functions fejlesztése

Haladó
Fejlesztő
Azure
Functions

Megtudhatja, hogyan hozhat létre és helyezhet üzembe Azure Functions.

Tanulási célkitűzések

A modul befejezését követően az alábbiakra lesz képes:

  • A függvények fő összetevőinek és struktúrájának ismertetése
  • Eseményindítók és kötések létrehozása a függvény futásának és a kimenet irányának szabályozásához
  • Függvény Csatlakozás azure-beli szolgáltatásokhoz
  • Függvény létrehozása Visual Studio Code és a Azure Functions Core Tools használatával

Előfeltételek

  • Ismernie kell a fejlesztői fogalmakat és a terminológiát.
  • A felhőalapú számítástechnika ismerete és a Azure Portal némi tapasztalata.