Helyszíni MongoDB-adatbázisok migrálása a Cosmos DB-be

Haladó
Data Engineer
Azure Cosmos DB

Megismerheti a MongoDB-adatbázisok Azure Cosmos DB for MongoDB API-ba való áthelyezésének előnyeit és folyamatait.

Tanulási célkitűzések

A modul elvégzésével a következőket sajátíthatja el:

  • A MongoDB-adatbázisok Azure Cosmos DB-be való migrálásának előnyeinek felsorolása.
  • MongoDB tervezése Cosmos DB-migrálásra.
  • A migrálás végrehajtásának lépéseinek ismertetése.
  • Sorolja fel az alkalmazás csatlakoztatásához és az adatbázis optimalizálásához szükséges áttelepítés utáni lépéseket.

Előfeltételek

  • A MongoDB adatbázis-kezelő rendszereinek ismerete, beleértve a rendszerek alkalmazásfejlesztését, az adminisztrációt, a biztonsági mentést és a helyreállítási technikákat, például az importálást/exportálást és a biztonsági mentést/visszaállítást.
  • Az alapvető Azure-fogalmak ismerete és tapasztalat az Azure Portal használatában.