Feltételes hozzáférés tervezése, megvalósítása és felügyelete

Felsőfokú
Administrator
Identity and Access Administrator
Security Engineer
Azure
Microsoft Entra
Microsoft Entra ID

A feltételes hozzáférés részletesen szabályozza, hogy mely felhasználók végezhetnek konkrét tevékenységeket, milyen erőforrásokhoz férhetnek hozzá, és hogyan gondoskodhatnak az adatok és a rendszerek biztonságáról.

Tanulási célkitűzések

A modul végére az alábbiakra lesz képes:

  • Biztonsági alapértékek tervezése és implementálása.
  • Feltételes hozzáférési szabályzatok tervezése.
  • Feltételes hozzáférési szabályzat-vezérlők és hozzárendelések implementálása (célzás, alkalmazások és feltételek).
  • Feltételes hozzáférési szabályzatok tesztelése és hibaelhárítása.
  • Alkalmazásvezérlők implementálása.
  • Munkamenet-kezelés implementálása.
  • Intelligens zárolási küszöbértékek konfigurálása.

Előfeltételek

None