A Power BI felügyeletének automatizálása

Haladó
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

A parancsmag olyan függvény, amelyet a PowerShell szkriptnyelvben írtak, és amely parancsokat hajt végre a Windows PowerShell-környezetében. Ezeknek a parancsmagoknak a futtatásával anélkül használhatja a Power BI Platformot, hogy egy webböngészőben kellene végigmennie a felügyeleti portálon. Ezeket a parancsmagokat más PowerShell-függvényekkel kombinálva összetett szkripteket írhat, amelyek optimalizálhatják a munkafolyamatot.

Tanulási célkitűzések

A modul elvégzésével a következőket sajátíthatja el:

  • A GYAKORI Power BI-rendszergazdai feladatok automatizálása REST API-k használatával
  • Power BI-parancsmagok alkalmazása Windows PowerShell és PowerShell-magra
  • Power BI-parancsmagok használata
  • Gyakori Power BI-rendszergazdai feladatok automatizálása szkriptekkel

Előfeltételek

  • A Power BI és a cégirányítási eljárások ismerete BI-környezetben.
  • Javasoljuk, hogy a modul megkezdése előtt töltse ki az irányítópultot egy napi képzési tervben.