CompositionSurfaceBrush.TransformMatrix Properti

Definisi

Matriks transformasi untuk diterapkan pada kuas.

public:
 property float3x2 TransformMatrix { float3x2 get(); void set(float3x2 value); };
float3x2 TransformMatrix();

void TransformMatrix(float3x2 value);
public Matrix3x2 TransformMatrix { get; set; }
var matrix3x2 = compositionSurfaceBrush.transformMatrix;
compositionSurfaceBrush.transformMatrix = matrix3x2;
Public Property TransformMatrix As Matrix3x2

Nilai Properti

Matrix3x2 Matrix3x2

float3x2

Matriks transformasi untuk diterapkan pada kuas.

Persyaratan Windows

Rangkaian perangkat
Windows 10 Anniversary Edition (diperkenalkan dalam 10.0.14393.0)
API contract
Windows.Foundation.UniversalApiContract (diperkenalkan dalam v3.0)

Berlaku untuk