HierarchyMembers Konstruktor

Definisi

Konstruktor

public:
 HierarchyMembers();
public HierarchyMembers ();
Public Sub New ()

Berlaku untuk