Uji pengetahuan

Selesai

Uji pengetahuan Anda

1.

Manakah dari pengujian ketersediaan berikut yang disarankan untuk pengujian autentikasi?

2.

Manakah dari jenis kumpulan metrik berikut di bawah ini yang menyediakan kueri dan peringatan mendekati real-time tentang dimensi metrik, dan dasbor yang lebih responsif?