RetrievalProgress Struktur

Definisi

Berisi informasi kemajuan untuk operasi pengambilan data.

public value class RetrievalProgress
/// [Windows.Foundation.Metadata.ContractVersion(Windows.Foundation.UniversalApiContract, 65536)]
struct RetrievalProgress
[Windows.Foundation.Metadata.ContractVersion(typeof(Windows.Foundation.UniversalApiContract), 65536)]
public struct RetrievalProgress
var retrievalProgress = {
bytesRetrieved : /* Your value */,
totalBytesToRetrieve : /* Your value */
}
Public Structure RetrievalProgress
Warisan
RetrievalProgress
Atribut

Persyaratan Windows

Rangkaian perangkat
Windows 10 (diperkenalkan dalam 10.0.10240.0)
API contract
Windows.Foundation.UniversalApiContract (diperkenalkan dalam v1.0)

Bidang

BytesRetrieved

Jumlah byte yang telah diterima dalam operasi pengambilan data ini.

TotalBytesToRetrieve

Jumlah total byte yang akan diterima selama operasi pengambilan data ini.

Berlaku untuk

Lihat juga