ProgressRingAutomationPeer.Maximum Properti

Definisi

Mendapatkan nilai yang menentukan nilai maksimum untuk animasi cincin kemajuan.

Dokumentasi ini berlaku untuk WinUI 2 untuk UWP (untuk WinUI di SDK Aplikasi Windows, lihat namespace SDK Aplikasi Windows).

public:
 property double Maximum { double get(); };
double Maximum();
public double Maximum { get; }
Public ReadOnly Property Maximum As Double

Nilai Properti

Double

double

Nilai maksimum untuk animasi cincin kemajuan.

Penerapan

Berlaku untuk

Lihat juga