Azure Data Studio

SQL Server、Azure SQL Database、PostgreSQL、MySQL など、さまざまなデータベースに接続してクエリを実行するスキルを習得します。