Planavimo etapas

Planavimas yra svarbiausia automatizuojant procesą ar užduotį. Planuodami turite apsvarstyti:

  • Kokią problemą išspręs proceso automatizavimas?

  • Kas naudos procesų automatizavimą?

  • Kokius tikslus ir uždavinius jis pasieks vartotojams?

Atsakymų žinojimas padeda išlikti kelyje, kai kuriate procesų automatizavimą. Lengva patekti į spąstus, kai procesas automatizuojamas kaip tikslas, o ne sprendžiama problema.

Procesų automatizavimo planavimo elementai yra labai panašūs į tai, kaip planuojate programos kūrimą naudodami Power Apps, ir apima:

  • Spręstinos verslo problemos atpažinimas (vartotojo atvejis)
  • Gilus verslo proceso supratimas
  • Verslo proceso optimizavimas naudojant jūsų sprendimą
  • Sprendimas, ar verta automatizuoti procesą
  • Projekto plano kūrimas

Norėdami gauti išsamios informacijos apie kiekvieną iš šių elementų planavimo etape, skaitykite planavimo skyrių, esantį Power Apps gairių turinyje: Planavimo etapas.

Perskaitę rekomendacinio turinio planavimo skyrių Power Apps , grįžkite ir toliau skaitykite šio rekomendacijų turinio projektavimo etapą .