Slaptos įvesties, pvz., slaptažodžių, tvarkymas

Kai kurias įvestis, pvz., slaptažodžius, žurnaluose reikia praleisti. Power Automate naudoja slapto teksto įvestis šioms "konfidencialioms" reikšmėms saugoti.

Atlikite šiuos veiksmus, kad įjungtumėte saugias įvestis ir saugias išvestis, kad galėtumėte dirbti su slaptu turiniu iš jungčių.

  1. Viršutiniame dešiniajame veiksmo kampe pasirinkite (...).

  2. Paspauskite Parametrai.

    Nustatymų parinkties ekrano kopija.

  3. Įjunkite ypatybes Saugios įvestys ir Saugios išvestys, kad šios reikšmės nebūtų rodomos žurnaluose.

    Saugių įėjimų ir išėjimų ekrano kopija.

  4. Pasirinkite Atlikta.

Pastebėsite, kad veiksmo viršuje dešinėje dabar yra užrakto piktograma, nurodanti specialų įvesties ir išvesties verčių tvarkymą.

Užrakto piktograma.

Arbatpinigiai

Atlikite tuos pačius veiksmus, kad sukonfigūruotumėte įvestis, kaip nurodyta anksčiau šiame straipsnyje, kad perduotumėte išvestį iš šios jungties į darbalaukio srautą, tada nustatymuose įjunkite saugų tekstą.

Perduokite išėjimus srautui.