Bendrinti naudojant


Galimi „Liquid“ tipai

Kintamieji objektai gali būti vieno iš septynių pagrindinių tipų: String (eilutė), Number (skaičius), Boolean (Bulio funkcija), Array (masyvas), Dictionary (žodynas), DateTime (data ir laikas) arba Null (nulis). Kintantys kintamieji gali būti inicijuojami naudojant žymas assign (priskirti) arba capture (užfiksuoti).

Eilutė

Eilutė paskelbiama tekstą apgaubiant viengubomis arba dvigubomis kabutėmis.

{% assign string_a = "Hello World!" %}

{% assign string_b = 'Single quotes work too.' %}

Sužinokite eilutės simbolių skaičių naudodami dydžio ypatybę.

{{ string_a.size }} <!-- Output: 12 -->

Numeris

Skaičiai gali būti sveikieji skaičiai arba trupmenos.

{% assign pi = 3.14 %}

{% if page.title.size > 100 %}

This page has a long title.

{% endif %}

Bulio logika

Bulio kintamasis yra teisingas arba klaidingas.

{% assign x = true %}

{% assign y = false %}

{% if x %}

This will be rendered, because x is true.

{% endif %}

Masyvas

Masyve pateikiamas bet kurio tipo reikšmių sąrašas. Nurodytą elementą galite rasti pagal (nulinę) rodyklę, naudodam [ ], uos pakartoti naudodami for tag, ir sužinoti elementų skaičių masyve naudodami dydžio ypatybę.

{% for view in entitylist.views %}

{{ view.name }}

{% endfor %}

{{ entitylist.views[0] }}

{% if entitylist.views.size > 0 %}

This list has {{ entitylist.views.size }} views.

{% endif %}

Dictionary

Žodynuose pateikiamas reikšmių rinkinys, kurį galima rasti pagal eilutės raktą. Nurodytą elementą galite rasti pagal eilutės raktą, naudodami [ ], juos pakartoti naudodami for tag, ir sužinoti elementų skaičių žodyne naudodami dydžio ypatybę.

{{ request.params[ID] }}

{% if request.params.size > 0 %}

The request parameters collection contains some items.

{% endif %}

DateTime

DateTime (datos ir laiko) objektas nurodo tam tikrą datą ir laiką.

{{ page.modifiedon | date: 'f' }}

Nulis

Nulis nurodo tuščią arba neegzistuojančią reikšmę. Bet kuriomis išvestimis, kuriomis bandoma pateikti nulinę reikšmę, nieko nebus pateikiama. Sąlygose tai bus traktuojama kaip klaidinga reikšmė.

{% if request.params[ID] %}

This will render if the ID request parameter is NOT null.

{% endif %}

Taip pat žr.