Apgūstiet un atbalstiet izglītotājus ar AI rīkiem no Microsoft

Iesācējiem
K-12 Educator
School Leader
Higher Education Educator
Bing
Microsoft Edge
Microsoft Copilot
Microsoft MakeCode
PowerPoint

Šis modulis rāda pedagogus, kā palīdzēt skolēniem atklāt, mijiedarboties un izveidot ar AI un generatīvo AI. Tas attiecas arī uz AI atbildīgo izmantošanu un izskaidro uzvednes inženierzinātņu mākslu, lai palīdzētu izglītojamiem izpētīt mākslīgās identitātes iespējas.

Mācību mērķi

Pēc šī moduļa pabeigšanas varēsit:

  • Atpazīt, kas ir AI un generative AI, un kāpēc izglītojošajām būtu noderīgi saprast, kāda ir atšķirība un to svarīgums.
  • Demonstrējiet, kā mācīt izglītotājus, lai pārdomāti iesaistīties ar AI.
  • Paskaidrojiet, kā skolēni var būt atbildīgi par AI lietotājiem.
  • Atbalstīt izglītotājus mācību uzvednes inženierzinātnēs, lai izveidotu ar AI.
  • Izpētiet AI potenciālu, lai skolēni varētu kļūt par pilnvarotiem izmaiņu veidotājiem.

ISTE standarti pedagogiem:

  • Pedagogs - pilsonis

  • Pedagogs - Noformētājs

  • Pedagogs — apmācāmais

UNESCO standarti pedagogiem:

  • Digitālo prasmju pieaušana

  • IKT izpratne izglītībā