Outlook krasjer når du åpner et møte som inneholder Lync-møtedetaljer

Symptomer

Når du åpner et møte som inneholder detaljer fra et Lync-møte eller et annet nettmøte i Microsoft Outlook 2013 eller Outlook 2010, krasjer Outlook. I tillegg kan du finne én eller flere av følgende krasjsignaturer i hendelses-ID 1000 i programloggen:

Programnavn Programversjon Modulnavn Modulversjon Forskyvning
Outlook 2013
Outlook.exe 15.0.4641.1001 Outlook.exe 15.0.4641.1001 0x00A131B7
Outlook.exe 15.0.4659.1000 Outlook.exe 15.0.4659.1000 0x00A13EBF
Outlook.exe 15.0.4667.1000 Outlook.exe 15.0.4667.1000 0x00A176C7
Outlook.exe 15.0.4649.1000 Outlook.exe 15.0.4649.1000 0x0000000000B66F59
Outlook.exe 15.0.4659.1000 Outlook.exe 15.0.4659.1000 0x0000000000B65D9D
Outlook.exe 15.0.4667.1000 Outlook.exe 15.0.4667.1000 0x0000000000B6C839
Outlook.exe 15.0.4753.1002 Outlook.exe 15.0.4753.1002 0x00011F82
Outlook.exe 15.0.4727.1000 Outlook.exe 15.0.4727.1000 0x00011F7F
Outlook 2010
Outlook.exe 14.0.7149.5000 Outlook.exe 14.0.7149.5000 0x0000A0CF
Outlook.exe 14.0.7153.5000 Outlook.exe 14.0.7153.5000 0x0004916A
Outlook.exe 14.0.7109.5000 Outlook.exe 14.0.7109.5000 0x0000000000007B94
Outlook.exe 14.0.7113.5000 Outlook.exe 14.0.7113.5000 0x0000A0B5
Outlook.exe 14.0.7157.5000 Outlook.exe 14.0.7157.5000 0x0000A0CF
Outlook.exe 14.0.7157.5000 Outlook.exe 14.0.7157.5000 0x0000000000007BA8
Outlook.exe 14.0.7160.5000 Outlook.exe 14.0.7160.5000 0x00013A98
Outlook.exe 14.0.7162.5003 Outlook.exe 14.0.7162.5003 0x0000000000007B60

Årsak

Dette problemet oppstår når følgende er tilfelle:

  • Arrangøren som opprettet møtet, bruker Outlook 2013 eller Outlook 2010 for Windows.
  • Møtet inneholder Lync eller andre detaljer om nettmøter.
  • Møtet oppdateres senere gjennom Outlook 2016 for Mac.

Dette er et vanlig scenario i en leder-/representantkonfigurasjon. Representanten oppretter for eksempel møtet i det første punktet, inkludert Lync eller andre detaljer om nettmøter i det andre, og deretter oppdaterer lederen møtet i det tredje punktet.

Løsning

Du kan løse dette problemet ved å installere den nyeste oppdateringen for din versjon av Outlook for Mac som oppdaterer møtet i punkt 3 i Årsak-delen.

Hvis du vil løse dette problemet for Outlook 2016 for Mac, installerer du oppdateringen for Office 2016 for Mac 11. august 2015 eller en senere oppdatering. Hvis du vil ha informasjon om denne oppdateringen, kan du se MS15-081: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Office 2016 for Mac: 11. august 2015.

Mer informasjon

Følg disse trinnene for å se gjennom programloggen:

  1. Åpne Administrative verktøy i Kontrollpanel.

  2. Dobbeltklikk Hendelsesliste.

  3. Velg Program under Windows-logger i navigasjonsruten på venstre side.

  4. Velg Filtrer gjeldende logg i Handlinger-ruten til høyre.

  5. Skriv inn 1000 i feltet Inkluderer/utelater hendelses-ID-er i dialogboksen Filtrer gjeldende logg, som vist i følgende skjermbilde, og velg deretter OK.

    Skjermbilde av dialogboksen Filtrer gjeldende logg, skriv inn 1000 i feltet Inkluderer/utelater hendelses-ID-er.