Opprette elektroniske dokumenter for EHF

Når du selger varer eller tjenester til en kunde i offentlig sektor, må du sende dokumenter elektronisk. I Business Central kan du opprette elektroniske dokumenter for fakturaer, kreditnotaer, purringer og rentenotaer. Før du kan opprette elektroniske dokumenter, må du angi filplasseringen og opplysninger om kundene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp EHF og Sette opp kunder for EHF.

Du kan bare opprette elektroniske dokumenter etter at et dokument er bokført eller utstedt. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du bokfører en salgsfaktura med nødvendig informasjon og deretter oppretter en elektronisk salgsfaktura, men de samme trinnene gjelder også for salgskreditnotaer, purringer, rentenotaer, servicefakturaer og servicekreditnotaer.

Merk

Summen av linjene i et eksportert elektronisk dokument gjenspeiler ikke fakturaavrunding, selv om det er aktivert. I stedet summerer Business Central linjene uten avrunding.

Slik bokfører du en salgsfaktura:

 1. Velg ikonet Lightbulb that opens the Tell Me feature., angi Salgsfakturaer og velg den relaterte koblingen.

 2. Velg salgsfakturaen du vil bokføre, og velg deretter Rediger.

 3. Generelt-hurtigfanen kontrollerer du at disse feltene inneholder verdier:

  • Eksterndokumentnr.
  • Deres referanse

  Eksterndokumentnr.-feltet viser dokumentnummeret som kunden har oppgitt.

 4. Fakturering-hurtigfanen kontrollerer du at disse feltene inneholder verdier:

  • GLN-nr.
  • Kontokode
  • Faktura til-kundenr.
  • Forsendelsesdato

  Merk av for E-faktura.

  Standardverdien i feltet Forsendelsesdato er bokføringsdatoen for dokumentet.

  Merk

  For purringer og rentenotaer er feltet GLN-nr., Kontokode og E-fakturaBokføring-hurtigfanen.

 5. Velg handlingen Bokfør for å bokføre fakturaen.

Slik oppretter du en elektronisk salgsfaktura:

 1. Velg ikonet Lightbulb that opens the Tell Me feature., angi Bokførte salgsfakturaer og velg den relaterte koblingen.

 2. Velg den aktuelle salgsfakturaen.

 3. Velg handlingen Opprett elektronisk faktura.

  Viktig!

  Du må merke av for E-faktura på fakturaen hvis du vil opprette en elektronisk faktura.

 4. Hvis du vil, kan du angi flere filtre på kjørselssiden Opprett elektroniske fakturaer.

 5. Velg OK.

En XML-fil opprettes og lagres på lokasjonen som er definert på Salgsoppsett-siden. Du kan nå sende dokumentet til kunden.

Se også

EHF – Elektronisk fakturering i Norge

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her