Oversikt over KQL-databasekobling

Denne KQL-databasekoblingen støttes i Data Factory for Microsoft Fabric med følgende funksjoner.

Viktig

Microsoft Fabric er for øyeblikket i FORHÅNDSVERSJON. Denne informasjonen er knyttet til et forhåndsutgitt produkt som kan endres vesentlig før det utgis. Microsoft gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til informasjonen som er oppgitt her. Se Azure Data Factory dokumentasjon for tjenesten i Azure.

Støttede funksjoner

Støttede funksjoner Gateway Godkjenning
Kopier aktivitet (kilde/mål) Ingen Brukergodkjenning
Oppslagsaktivitet Ingen Brukergodkjenning

Neste trinn