Kjent problem – Antall berørte rader som vises, samsvarer ikke med det reelle radnummeret

I SQL Server Management Studio (SSMS) med COPY-setningen kan det hende du ser feil antall rader rapportert i Meldinger-fanen.

Status: Løst: 19. juli 2023

Produktopplevelse: Data Warehouse

Symptomer

Feil radantall rapporteres når du bruker KOPIER-kommandoen til å innta data fra SSMS.

Løsninger og midlertidige løsninger

Hvis du vil ha et nøyaktig antall rader inntatt ved hjelp av KOPIER-setningen, kan du bruke redigeringsprogrammet for spørring i Microsoft Fabric.

Neste trinn